Algemene voorwaarden
 
 
Bij het onderbrengen van een huisdier bij "vd Voorste Grootel" gaat de eigenaar automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.
 
In de dierenopvang worden uitsluitend huisdieren toegelaten die voldoen aan de volgende voorwaarden:
 
Honden
De vereiste inentingen zijn (geldig tot het einde van het verblijf):
 • De jaarlijkse cocktail tegen parvo en weil
  (er moeten minstens 2 entingen in het vaccinatie boekje staan)
 • De kennelhoest enting tegen kennelhoest
  (wij accepteren alleen de neusspray enting)
  De spray moet minstens 1 week vooraf worden gezet.
Katten
De vereiste inentingen zijn (geldig tot het einde van het verblijf):
 • De katten coctail
 • De neusspray tegen niesziekte
  (er moeten minstens 2 entingen in het vaccinatie boekje staan)
 
ID Chip:
Vanaf 1-1-2010 is het verplicht elk dier dat in onze pension opvang komt te chippen. Id chip inbrengen incl. registratie kan bij de opvang verzorgd worden.
 
Enting bewijs:
Het inentingsbewijs wordt bij elk bezoek aan onze opvang gevraagd en hier in bewaring genomen tot het huisdier weer mee naar huis gaat. (verplichting vanuit honden en katten besluit)
 
Verantwoordelijkheid:
De gehele verantwoordelijkheid voor de dieren blijft ten alle tijden voor de eigenaar van het dier. (u kunt uw huisdier opnemen in bijvoorbeeld uw wa verzekering)
 
Parasieten:
Ieder aangeboden dier dient vrij te zijn van ongedierte. (bij twijfel wordt, tegen vergoeding, behandeld in het pension tegen vlooien, teken, oormijt, etc.)
 
Loopsheid e.d.:
Bij drachtige c.q. loopse teven of drachtige c.q. krolse poezen zijn alle daaruit voortvloeiende onkosten, hoe dan ook genaamd, voor rekening van de eigenaar.
 
Medicatie/aandoeningen::
Indien een huisdier onder medische behandeling staat en/of op medisch indicatie medicijnen voorgeschreven heeft gekregen en de medicijnen tijdens het verblijf in de opvang voortgezet dient te worden, dan dient de eigenaar dit te melden. Aard van de ziekte, naam van de medicijnen evenals de gebruiksvoorschriften dienen te worden gemeld. Tevens dient de eigenaar medische hulpmiddelen en/of medicijnen in voldoende mate en kosteloos aan de opvang te verstrekken. Medische kosten, waaronder de kosten van medicijnen noodzakelijk of gewenst ter zake van ziekte of gebreken van het dier, komen volledig voor rekening van de eigenaar.

Aandoeningen die zich openbaren na afloop van de opname periode in de opvang zoals o.a. kennelhoest, niesziekte, diarree moet de eigenaar op eigen kosten bij dierenarts laten behandelen. Er is hier sprake van overmacht.

Dieren met bestaande klachten zoals hartproblemen, nierproblemen, suikerziekte of epilepsie brengen een verhoogd risico met zich mee. Bij overlijden van een huisdier tijdens het verblijf in de opvang kan de opvang niet aansprakelijk worden gesteld. Indien het dier tijdens het verblijf in de opvang sterft zal de opvang handelen in overeenstemming met de wens van de eigenaar wat vermeldt dient te worden voor aanvang van de opname periode. Bij het ontbreken van deze gegevens zal de opvangbeheerder handelen naar eigen goeddunken. (de gemaakte kosten hiervoor worden in rekening gebracht bij de eigenaar)
 
Conflict tussen dieren tijdens verblijf:
Wij laten de dieren soms uit in groepen. Er wordt veel geobserveerd, doch niet permanent, wanneer er onderling toch een conflict met gevecht ontstaat, grijpen wij natuurlijk direct in. Indien tengevolge hiervan de dierenarts wordt ingeschakeld worden de hierbij gemaakte kosten in overleg met de opvangbeheerder geclaimd bij de eigenaar van het dier die het letstel heeft toegebracht. Wanneer dit onduidelijk is en het een tweezijdig conflict betreft worden de kosten evenredig verdeeld over beide diereigenaren. (hiervoor kunt u zich verzekeren middels een WA verzekering)
 
Bij een wijzingen/annuleren hanteren wij de volgende voorwaarden:
Deze optie is met uitzondering van de zomervakantie periode zuid, geheel kosteloos. Voor de data van zomervakantie zuid houden wij de periode van zomervakantie zuid aan voor basisschool onderwijs. (zie http://www.schoolvakanties-nederland.nl/zomervakantie-2013.html).
 • Kosteloos afmelden kan tot uiterlijk een maand voor aanvang van de reservering (administratie kosten blijven verplicht).
 • Bij geen afmelding binnen deze termijn is betaling van de gehele reservering verplicht.
 
Afspraken inzake verblijfkosten:
Bij weigering door de opvangbeheerder van een dier in de opvang wegens, het ontbreken van een geldig dan wel deugdelijk vaccinatie bewijs of bij het beëindigen voortijdig van de overeengekomen verblijfsduur van het huisdier, is de opvang niet gehouden tot terugbetaling van al betaalde bedragen. De verblijfskosten dienen tijdig voor aanvang van het verblijf te worden voldaan.

Bij een betalingsachterstand van 14 dagen is de opvang gemachtigd om het huisdier in het asiel voor de herplaatsing aan te bieden. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de oorspronkelijke eigenaar.
 
Eet- en gedrag gewoonten:
Als uw dier niet gemakkelijk overschakelt van het voer, is het raadzaam eerst het voer van de opvang te proberen. Een eigen mand en/of deken mee mag ook meekomen. Een rieten mand en/of gevulde kussens / dekbedden zijn niet welkom vanwege verstopping gevaar van onze riolering.
 
Eigen materiaal van dier:
Wanneer u eigen materiaal meebrengt ligt de verantwoordelijkheid hiervan bij uzelf. Wij kunnen niet garanderen dat dit niet wordt stuk gebeten, vies wordt, of na een wasbeurt bij een andere hond terecht komt. Om dit te voorkomen is het raadzaam geen deken/kussen mee te brengen. Wij zorgen dan voor een fijn kleedje in het verblijf bij uw hond.

Tijdens de was is het voor ons onmogelijk om de kleden en/of kussens apart te houden. Wij hopen hierbij op uw begrip. Als u uw huisdier weer komt ophalen is het raadzaam geen lichtgekleurde kleding te dragen omdat de dieren in hun enthousiasme tegen hun baasje op kunnen springen.
 
Dagindeling:
Zie dagindeling pagina.
 
Prijzen:
Zie prijzen pagina.
 
 
 
Bezoek ook onze facebook pagina.